Vår visjon

Stiftelsens visjon er å være en trygg, omsorgsfull og forutsigbar base for barn, unge og foresatte. Vi ønsker å tilby meningsfulle utfordrende aktiviteter og etisk forsvarlig forskningsstøttet omsorgs- og endringstiltak for barn- og unge slik at de erfarer å mestre og lærer å bli positive aktører i egne liv.

Vi har som mål å være en arbeidsplass hvor ansatte trives. De gleder seg til neste arbeidsdag, erfarer mestring og støtte, bryr seg om sine medmennesker og er engasjerte i stedet, aktivitetene og faget som utøves. De fordyper seg i det de daglig holder på med og bidrar til virksomhetens utvikling.

Ved Bunes benyttes tiltak som er faglig og etisk forsvarlig og tilpasset primærmålgruppen. Vi vektlegger sensitivitet til alder, modning og til kultur. Dette betyr at Bunes så langt som mulig benytter forskningsstøttede metoder med dokumentert gode resultater. At tiltak skal være etisk forsvarlig står sentralt ved all typer intervensjoner uavhengig av metode eller modell.

Kjennetegn ved etisk forsvarlige intervensjoner er

Å ha ansatte som er profesjonelle og kompetente til å gjennomføre intervensjonen

Å ha tilgang til den mest mulig effektive intervensjonen

Å ha prosedyrer for kvalitetssikring og systematisk evaluering hvor også erfaringsbasert kunnskap vektlegges

Bunes har som prinsipp å vektlegge å ta hensyn til ungdommenes sosiale og kulturelle bakgrunn. Ved å søke å få informasjon om ungdommenes fungering i opprinnelig kontekst kan institusjonen på en bedre måte ivareta helhet og etisk forsvarlige tiltak i samspill og samarbeid med ungdom og foresatte.

Opplevelser for fremtiden

Det er viktig å ha det bra

white-dots

Målgruppe

Bunes er godkjent for å gi institusjonstilbud til ungdom i aldersgruppen 12 – 18 år etter barnevernslovens § 4-4 sjette ledd, og § 4-12.

Målsetting: Vekst og utvikling for barn, unge og familier gjennom aktiviteter og egen mestring som fremmer god funksjon, hensiktsmessig samspill og effektiv stresshåndtering.

Våre støttespillere

Kontakt oss gjerne!

Vi tar gjerne en prat om våre behandlingsløsninger

white-dots