Trygg, omsorgsfull og forutsigbar base for barn, unge og foresatte.

Målgrupper

Bunes gir institusjonstilbud til ungdom i alderen 12-18 år etter Lov om barneverntjenester § 4.4. 6. ledd og § 4.12.

Ved institusjonen er det to leiligheter hvor ungdommer med tilhørighet og plassering ved Bunes kan bo i en periode som en del av selvstendighetstrening og/ eller ettervern.

Stiftelsen Bunes har i hovedsak Østlandet / Oslo som inntaksområde. Ved ledig kapasitet kan vi også bistå andre områder av landet.

Våre ytelser hos Bunes Recovery Senter

Vi yter bistand til følgende :

Behov for plassering etter omsorgsparagrafene.

Behov for fosterhjemsplassering.

Behov for avlastning/beredskap når det ikke er omsorg- eller atferdplasseringer ved Bunes.

Vi gir ikke bistand til:

Ungdom med utviklingshemninger med rettigheter etter andre lovverk.

Ungdom med alvorlig og etablert / vedvarende rusmisbruk.

Omsorg og tiltaks arbeidet ved Stiftelsen Bunes er basert på:

Å erkjenne at noe må forandres.

At det kan forandres.

At en selv er sentral i arbeidet og kan gjøre en innsats for å realisere utvikling og forandring.

Kognitiv Atferds Terapi`s grunnleggende prinsipper basert på hjelp til selvhjelp veves på Bunes sammen med en helhetsforståelse med forebygging, friskliv, aktiviteter og myndiggjort deltagelse. Vi jobber mestringsbasert med selvsatte mål og ansvar i eget liv som fokus. Orienteringene er kunnskapsbaserte og har solid forskningsstøtte. Tilnærmingene foreslås som førstevalg ved depresjon, angst, traumeproblematikk og atferd/ samspillsproblemer.

Opplevelser for fremtiden

Det er viktig å ha det bra

white-dots

Våre 4 hovedmålgrupper:

Fosterhjemsplasseringer

Mange barn trenger familier å vokse opp i. Vi ønsker å komme i kontakt med familier som ønsker å bli fosterhjem. Våre fosterhjem vil få opplæring og veiledning fra våre fosterhjemskontakter. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat dersom du er interessert.

Avlastning

Stiftelsen Bunes Recovery Senter kan ta imot barn til avlastning som i samråd med foresatte og barneverntjenesten har behov for mestring gjennom nye opplevelser og aktiviteter. Det kan være helgeavlastning eller perioder som etter avtale varer lengre. Avlastning kan avtales når det ikke bor barn/unge plassert etter øvrige paragrafer (atferd og omsorg) ved Bunes, eller i perioder hvor Bunes Recovery Senter kun velger å gi avlastningstilbud.

Kontakt oss gjerne!

Vi tar gjerne en prat om våre behandlingsløsninger

white-dots